Dé nieuwe methode in de hulpverlening om de impact van het verleden doeltreffend onder ogen te zien, lichamelijke klachten die somatisch onverklaarbaar zijn (SOLK) aan te pakken, te dealen met angst, stress, hechtingsproblematiek, trauma etc. Deze methode heeft ons enthousiast gemaakt in hulpverlening want het werkt niet alleen eenvoudig, maar ook zo doeltreffend! O.a. doordat het functioneert op basis van de neurologische wetenschap, de hechtingstheorie, de psychologie en betrokkenheid van de hulpverlener.


Waar CMFT voor staat:
C – connect. 

De cliënt wordt uitgenodigd om zich te verbinden met en te focussen op de klacht waarvoor deze komt. De therapeut verbindt zich met de cliënt en met wat die ervaart. Er is zoveel oogcontact als cliënt aankan. Deze verbinding is ook gelijk het originele en krachtige van deze methode. Want trauma bijv. ervaar je emotioneel in je eentje. Herstel ervan wordt nu samen ervaren (!) De therapeut functioneert feitelijk als een veilig verbonden ouder. Bij sommige cliënten wordt hierdoor ook een overgeslagen psychologisch stadium alsnog ervaren, wat heling kan bewerken, mede ook omdat er in de verbinding neurogenese optreedt, wat wil zeggen dat de hersenen nieuwe neuronetwerken zullen vormen.

M – mirror (neuron). Spiegelneuronen, gedreven door de empathie van de hulpverlener, zorgen ervoor dat je samen op een diepere laag emoties en gevoelens kan beleven. Het maakt ook dat cliënt innerlijk rustiger wordt en zo in staat gesteld wordt om bijv. pijn, stress of trauma te verwerken. Feitelijk spiegelt de therapeut de cliënt door op cliënt afgestemd te zijn. Heel mooi is om te zien dat dit bijzonder helpend is om symptomen van angstige of vermijdende gehechtheid te zien afnemen. Het spreekt voor zich dat dit van grote impact op relaties kan hebben.

F – focus. De focus is gericht op wat er gebeurt in je lichaam en/of op wat je voelt en op wat je in het oogcontact waarneemt. Anders gezegd, de focus is niet op praten en (moeten) uitleggen, maar op beleven. Dat betekent dat de focus niet gericht is op het denkende brein, waarin je beredeneert, verklaart, oplost, maar op het emotionele (limbische) brein, waar de pijn, stress of trauma gelokaliseerd is. Motto: wat mag zijn, kan verdwijnen. Als je focust op je klacht ten tijde van CMFT, kan die klacht verdwijnen.

T – therapy. Het is een manier van behandelen, voor talloze fysieke klachten die medisch niet te verklaren zijn, stress, angst, overbelasting, overprikkeling, trauma etc. wat plaats vindt in een therapeutische setting. 

Check hier de nieuwste blog: kwantumfysica en CMFT


De methode is ontstaan in het voorjaar van 2018 in de praktijk van Guus Molenaar ‘In Perspectief’. Hij had al veel ervaring met hulpverlening. O.a. met EMDR, Brainspotting, EFT en andere methodes. Er was een cliënt waar gangbare traumabehandelingen niet aansloegen. Guus vertelt hierover: “Ik dacht er veel over na en onderscheidde de werkzame factoren van diverse vormen van trauma- en hechtingstherapie. Maar toch, hoe kan ik hiermee iets werkzaams maken dat de cliënt kan helpen? Dit bleef in mijn brein rondzingen. Het gebeurde tijdens een sessie met deze cliënt, waarbij ik tegenover haar zat. Ineens werd ik mij bewust wat te doen. Ik volgde mijn ingeving en zei haar alleen: ‘focus op je lichaam en op mijn ogen en dan zal het gebeuren.’ Ze deed het en bij haar ontstond hierdoor herstel in verbinding en kwam er blijdschap.”

Hij bouwde dit uit en zo ontwikkelde sinds maart 2018 deze ingeving tot een methode. En er volgden veel meer cliënten die hier baat bij hadden. Resultaten als verbinding kunnen voelen met zichzelf en ook met de partner, aanzienlijk rustiger gedrag bij ADHD, verbeterde concentratie bij ADD, verdwijnen van vele fysieke en emotionele klachten, triggers en trauma’s die oplosten, frozen shoulder, nek- en schouderklachten en die van ingewanden etc. Nu heeft zelfs 90% van zijn cliënten voorkeur voor deze betrokken methode. Zie hieronder voor een lijst van klachten waar het succesvol bij hielp.

Begin 2020 is Gerrieke van Brussel van Puurity aangeschoven, om samen deze methode op de kaart te gaan zetten. De methode is nu uitgewerkt om het toegankelijk te maken voor een breder publiek van therapeuten, psychologen, counselors, coaches, kindertherapeuten, praktijkondersteuners huisartsen en andere hulpverleners. Op LinkedIn zijn we ook te vinden en posten we regelmatig updates. We hebben inmiddels de training ontwikkeld. Die training bieden we aan vanaf 2021. Voor de juiste data, zie de pagina Training. We zien voor ons, dat dit zal verspreiden over Nederland, Europa en verder, in allerlei disciplines binnen de zorg en hulpverlening.

Het is ons verlangen om deze methodiek wetenschappelijk te laten toetsen. Aan cliënten die bij ons komen wordt dan ook gevraagd een evaluatieformulier in te vullen. Naast inzicht in de beleving van cliënt, als die dit op diens gemak invult, biedt dit ook inzicht in de waarde van de CMFT-behandeling (en wat eventueel te verbeteren) en een opstapje voor studenten die mogelijk willen afstuderen op CMFT.

CMFT hielp succesvol bij de volgende klachten:

 • Ik ben niet goed genoeg’; of ‘ik doe er niet toe’. Gevoel: ‘ik mag er niet zijn’.
 • Dwangmatige klachten.
 • Stressklachten.
 • Migraine. Binnen korte tijd verdween deze geheel! Wel was er de ‘bekende’ na-reactie.
 • Verwerkingsklachten uit vroege jeugd en vroegkinderlijk trauma, met als effect dat bij diverse mensen fysieke klachten verdwenen en wegbleven.
 • Verwerking oude pijn.
 • Slaapproblematiek
 • Vele diepe angstklachten
 • Depressie, zinloosheid, uitzichtloosheid
 • Gevoelens uit (oude) burn-out
 • Verwerking auto-ongeluk, met naar effect op het brein
 • Gemis aan verbondenheid/ angst voor verbondenheid
 • Miskenning 
 • Eenzaamheid
 • Machteloosheid en niet begrepen voelen
 • Emotionele pijn/ blokkades
 • Schaamte
 • Verdriet en boosheid; schuld- en schaamte
 • Innerlijke gejaagdheid
 • Dissociatieve klachten
 • Gemis aan een moeder
 • Seksueel misbruik
 • Hart-ritme-stoornissen
 • Strenge ouderlijke stemmen (ge- en verboden)
 • Buikpijn, als stereotiepe klacht en van band om buik
 • ADHD en ADD
 • Verwerking van kindtrauma’s en seksueel trauma. Zo mooi om het effect te zien, als mensen er toegewijd voor gaan.
 • Frozen shoulder
 • Hechtingsproblematiek (vooral bij vermijdende gehechtheid waargenomen)
 • Schouder- en nekklachten
 • Geen oogcontact kunnen maken
 • Buik- en darmklachten
 • Heupklachten
 • Psychosomatische klachten (ofwel: SOLK Somatisch Onverklaarbare Lichamelijke Klachten)