Training

De door diverse beroepsverenigingen erkende training CMFT is gericht op een breed palet aan hulpverleners. Deze training zal maken dat je als hulpverlener breder en effectievere en mogelijk ook op meer verbonden wijze, hulp kan bieden en een nieuwe tool in je zak hebt. Sinds juni 2021 trainen we in deze methode na jarenlange ervaring in de hulpverlening. Tot nu toe zijn er erg positieve reacties. De komende trainingen:

Wanneer:

20 en 21 januari en 26 februari 2022 in Vleuten (in een gehuurde trainingszaal).


3 en 4 maart en 13 april 2022 in Dordrecht (in een fijne gemoedelijke locatie).

Hieronder kan je je aanmelden voor 1 van deze trainingen. Je zal dan gelijk een mail terug ontvangen met meer gedetailleerde informatie. Als je de derde dag niet kan, kan je die alsnog doen bij de andere training.

Leerdoelen van de cursus:

 1. Zelfstandig, op een veilige manier (voor hulpverlener en cliënt) psychosomatische klachten behandelen.
 2. Zelfstandig en veilig o.a. triggers & traumata & hechtingsproblematiek herkennen en behandelen.
 3. Vanuit een innerlijke houding vol empathie en goed gegrond hulpverlening bieden, waarin je evenwichtig verbonden kan zijn en open voor het proces.
 4. Eigen lichaamsgewaarwordingen inzetten in deze betrokken wijze van hulpverlening.
 5. Non-directieve en non-cognitieve vorm van hulp bieden (dat is de typische vorm van CMFT).

Praktisch:

De training zal €450,- kosten, waarvoor je 3 cursusdagen (9.30-16.30u) krijgt. De eerste twee zullen achter elkaar zijn (do-vr bijv.) en dan de derde dag is een soort verdiepingsdag. Dit zal zijn na een maand (of twee). Op die dag hebben we aandacht voor o.a. gezonde zelfzorg en evaluatie van opgedane ervaring, zoals hieronder nader omschreven.

In de training gaan we allereerst in op de werking van ons brein, spiegelneuronen, verbinden en het limbische brein, met kleine oefeningen waardoor we zelf dingen ervaren. Vervolgens zullen we uitgebreid stilstaan bij de details van CMFT, de onderscheidende elementen uiteenzetten en dit ook weer praktiseren. Op de tweede dag gaan we dieper in op hechting/ verbinden (dit alles voor zover relevant voor de toepassing van CMFT), het begeleiden van cliënten in het proces, veiligheid bieden en veiligheid creëren voor jezelf. Ook zal herkennen en behandelen van trauma aan bod komen. Vervolgens bereiden we je voor om in die weken na deze 2 dagen, de tijd te nemen om het geleerde te gaan oefenen. Op de derde dag zullen we dan de vragen en mogelijke belemmeringen (& struikelblokken) bespreken en nog weer oefenen. Ook op deze dag zullen we stil staan bij de vereisten voor de therapeut die deze methode toe wil passen. Daarbij staan we ook stil bij zelfzorg. We sluiten de training af met een schriftelijke en praktijk-toets en na het behalen van de toets krijg je je certificaat.

De CMFT-training biedt onder andere geregistreerde counselors en coaches, psychologen en (kinder)therapeuten, POH’ers en medewerkers in gehandicaptenzorg, leerkrachten en verzorgenden een training tot CMFT-hulpverlener. Dus kort gezegd; geschikt voor een groot deel van de zorg, gericht op alle hulpverleners.

Accreditatie:

Bij de Stichting KTNO, waarbij diverse beroepsverenigingen zijn aangesloten, is accreditatie aangevraagd en verkregen. De code hiervoor is K12113.

Bij NFG hebben we de erkenning; de officemanager noemt dat deze scholing voldoet aan de eisen voor het verkrijgen van PE-punten door NFG-registerleden (2 punten per dagdeel, dus 4 punten per scholingsdag). Dit valt onder de algemene bij- en nascholing.

En de ABvC heeft ook de accreditatie afgegeven. De training van CMFT wordt gehonoreerd en gewaardeerd op 26 accreditatiepunten (voor cursist van ABvC zijn het 26 PE punten).


Recensies op de training:

‘De training was voor mij in 2 woorden: verrassend, fantastisch!’

‘Je ziet dat het echt werkt’.

‘Het liet me het enorme belang zien van verbinding’.

‘Deze training heeft mij bewust gemaakt van het belang niet zo veel in mijn hoofd te zijn, ik hoef geen controle te houden.’

‘De training vond ik heel intens, maar mooi!’

‘Mooie belangrijke training, dit is het puzzelstukje waar ik eigenlijk al zo lang naar zoek, met name in verband met hechtingsproblematiek op de onderste laag.’

‘Ik ervoer interesse en respect voor ieders inbreng, er was een klimaat van veiligheid.’

‘Het schudde me wakker voor het belang van lichamelijke gewaarwording.’

‘Er was een hele fijne, vriendelijke sfeer’.

‘Het was heel fijn met de groep’.

‘Ja, de lessen droegen bij aan mijn professionele bekwaamheid.’

‘Ik werd er erg door gemotiveerd.’


  Aanmelden voor de training:

  Aanmelden training

  Site naam van praktijk (indien die er is)

  Adres voor factuur

  Let op: je aanmelding is pas definitief als de factuur betaald is.

  Guus & Gerrieke geven de training: