Recensies

Hieronder zijn er reacties die gegeven zijn door cliënten op het ontvangen van CMFT.

 • Ik had last van het idee/ gevoel van niet te ‘mogen’ zijn en van perfectionisme. Op de schaal van 0-10 ervoer ik dat als een 8. Aan het einde van de CMFT sessie was dit nog 2. De spanning verdween en de klacht nam af. Het oogcontact ervoer ik als spannend.
 • Ik zou weer CMFT willen doen. Het resultaat is verbluffend. In twee sessies verdwenen spanning in nek en schouders en het gevoel van eenzaamheid / angst om alleen te zijn. Het vast kunnen houden van de handen van de therapeut en diens meevoelen en geruststelling in zijn ogen waren helpend voor me.
 • Ik raak in paniek als ik niet kan voldoen aan wat de ander nodig heeft. Ik beleefde dat op het hoogtepunt op de schaal van 0-10 als een 9. Aan het eind was het 0. Het effect was innerlijke rust, weggaan van spanning. Ik ervoer het als heel helend/ ontlastend.
 • Verschillende keren heb ik nu CMFT ontvangen en ik vind het bijzonder dat het zo langs mijn denken heen gaat. Zelf merk ik ook dat ik me erna heel verzadigd voel, gevuld. Alsof ik niet helemaal hier op aarde ben, zacht en kwetsbaar, maar heel positief. Vooral het gezien worden, voelt heel speciaal.
 • Ik ben mezelf kwijt, verbinden kan ik niet, mijn huwelijk is stukgelopen. Ik was bang voor van alles, maar in die eerste sessie CMFT werd dat al heel erg weggenomen. En ik voelde mij uit mijn hoofd in mijn lichaam zakken. En ik voel me voor het eerst gezien. Ik ga hier echt mee door!
 • Door de sessies bij Guus, ben ik in herstellende verbinding gekomen met mijn moeder. Ik was uitermate vermijdend gehecht. Dat besef dringt steeds meer door. Mijn moeder is drie maanden terug overleden, door het herstel heb ik heel bewust en waardig afscheid van haar genomen. We hebben nog dingen uitgesproken en ze heeft me op haar sterfbed meer kunnen geven dan in het leven. Ik kon dat helemaal ontvangen, wat me enorm veel kracht en levensenergie geeft! Waar ik voor deze sessies altijd op afstand toekeek, heb ik nu mijn plek in het gezin stevig ingenomen en de week van sterven en begraven intens beleefd. Rouwen en besluitvaardig zijn was er naast elkaar en hinderde elkaar niet. Het was heel natuurlijk. Ook is de band met m’n zusjes en broertje verandert. Ik ben niet meer bang voor oordeel en durf mezelf te zijn. Er is ook minder oordeel in ons gezin. Ik merk dat ik nog steeds ontwikkel, in de zin dat ik steeds meer m’n behoeftes erken en herken en ze ruimte geef. Ook er woorden aan ga geven. Succes met het door ontwikkelen van CMFT als methode! Er is nog veel te ontdekken vermoed ik.
 • Deze methode werd bij mij toegepast omdat ik geen verbondenheid ervoer, maar miskend worden. Het resultaat was dat de spanning geheel wegging en innerlijke rust kwam. Ik voelde me in het contact begrepen en verdrietig tegelijk. Het meevoelen van de therapeut en diens inlevende woorden waren helpend.
 • De nieuwe methode is herhaald toegepast op mijn angst (burn-out), paniek en fysieke spanningsklachten. Dit alles is verdwenen!
 • CMFT werd bij mij diverse malen met succes toegepast op niet kunnen hechten en innerlijk blokkeren. Op een gegevens moment voelde ik mij diep begrepen en … veilig. Nu besef ik ook langzamerhand hoe alleen ik was en hoeveel aanbod van vriendschap, liefde, ik afgewezen heb.
 • Ik vond het pittig en intens, maar daarna kwam er rust. Het is helpend gebleken bij mijn angst om te staan voor wat ik vind of wil.
 • Deze methode is bij mij diverse keren toegepast in verband met mijn emotionele pijn, zelfveroordeling, zelfbestraffing en angst. Het werkt en is bemoedigend. Ik ervoer mijzelf als een dorstig plantje dat vooreerst water krijgt. Het was verbonden en fijn.
We hadden een sessie, waarin ik verwerkte dat iemand seksueel over mijn grenzen ging. Ik ervoer dat ik eindelijk weer in verbinding met mijzelf kwam te staan. Er ontstond  een innerlijke rust. Hoewel het na één sessie nog niet helemaal af was, nam de klacht in die mate af, dat ik de situatie weer onder ogen kon zien. Ik zou weer CMFT willen ontvangen, niet alleen om het af te maken, maar ook omdat het opgesloten gevoelens ontluikt. 
 • Ik deed een CMFT behandeling i.v.m. zelfhaat en schaamte. Tijdens de sessie waarin nauwelijks gepraat werd, werd ik mij bewust van de oorzaken ervan. Het was spannend, het luchtte op en het was verbonden door het oogcontact. De inlevende woorden van de therapeut deden mij heel veel. Het was intensief, maar ik ervoer het niet zozeer belastend: ik vond het fijn te doen en ervoer het als erg helend. Het effect was o.a. meer rust en zelfvertrouwen, meer liefde en genade voor mijzelf.
CMFT is bij mij toegepast op hartkloppingen en wazig kijken. Ik beleefde dat als intens, vermoeiend, verbonden, eindelijk niet alleen, opgelucht. Werd mij tijdens de sessie bewust van veel angst in mijn lijf. De spanning ging weg en de fysieke pijn nam af. Het meevoelen van de therapeut, de geruststelling in zijn ogen, inlevende woorden en het soms vasthouden van handen waren helpend. 
 • Het is een vreemde gewaarwording dat er zo intens naar je geluisterd wordt en ingeleefd. Dit ken ik echt niet. Er komt daardoor veel verdriet los en ik besef dat er een groot gat in mij is. Het vraagt om meer, maar tegelijk is dat eng. Toch wil ik het. Zo door te leven is geen optie meer.
 • Ik ben met CMFT behandeld voor mijn gejaagdheid, alles snel ‘moeten’ doen. Het effect was innerlijke rust en weggaan van mijn spanning. Ik ervoer het als fijn en verbonden.
 • Het is bij mij toegepast op spanning en vooral angst. Het bracht mij innerlijke rust en weggaan van de spanning. Ik ervoer het als een hele fijne sessie en kwam gerust thuis.
 • Ik ben nog nooit zo snel van mijn migraineaanval af geweest.