Verbinden

1 mei 2021 0 Comments

Uit de communicatieleer weten we dat doeltreffend communiceren meer is dan een boodschap zenden. Het is ook een bewustzijn van filters bij de ontvanger van de boodschap alsook het bewustzijn van potentiële stoorzenders tussen jou en de ander in. Mensen hebben meer nodig om goed te communiceren, namelijk een goede op empathie gebaseerde verbinding, wat spreekt over het relationele aspect van de communicatie. We zijn immers ‘bedraad voor verbinding’. Dat relationele aspect blijkt uit de aard van de relatie, de lichaamstaal tijdens de communicatie, de stem (intonatie), non-verbale signalen etc. Dit aspect is wezenlijk voor het slagen van de communicatie, want dat bepaalt o.a. of de ander zich serieus genomen voelt.

Wat is verbinding?

Verbinding is er misschien in dit verband wanneer twee verschillende entiteiten/ personen op ervaringsniveau ervaren niet alleen te zijn. Heel simpel verwoord: als je met je aandacht helemaal bij de ander bent, dan voelt dat voor de ander als verbonden. Dat is heel anders dan wanneer je weliswaar lijfelijk aanwezig bent, maar met je aandacht elders. Verbinding heeft alles met onverdeelde aandacht te maken.

Hoe verbind je je met de ander?

Door niet alleen fysiek, maar ook met je hele aandacht aanwezig te zijn. Je staat open voor de ander, in wat die zegt of doet en voor bijv. diens lichaamssignalen en emoties. Je laat je raken door de emotie of het verhaal van de ander, wat natuurlijk spannend kan zijn en je blijft met je aandacht bij de ander. Je stelt je open voor de ander. Of sterker verwoord: je richt je hart op wat er gebeurt bij de ander, wat je in je eigen lichaam overigens eveneens ervaart.

Verbinding met jezelf

Je bouwt aan de verbinding met jezelf, door bewust in het hier en nu aanwezig te zijn, waarbij je je openstelt voor alles wat er nu in je te ervaren is. Het is contact met je eigen lichaam, met je binnenste. Je kunt je wellicht hierbij een situatie voorstellen, waarin je door iets of iemand geraakt bent. Je merkt van binnen iets op, bijvoorbeeld een emotie, gedachte, lichaamsgewaarwording. Verbinding is, dat je het waarneemt en er bij stil staan, het laten zijn.

Om in verbinding met anderen te zijn, heb je het nodig om verbinding met jezelf te hebben door bewust te zijn van je lichamelijke gewaarwordingen, van wat je voelt en denkt (zonder in je hoofd te vertrekken; het gaat om bewustwording).

Je kunt verbonden met de ander en diens verhaal zijn, als je ook met jezelf verbonden bent. Jezelf voelen zodat je ook de ander kunt ervaren. Dan is er innerlijke ruimte bij jezelf om de ander te kunnen ervaren. Dan is er verbinding. Dat merken jullie beiden. Er is volle aandacht voor de ander in wat die inbrengt en eveneens volle aandacht voor wat dat met jou doet.

Sue Johnson (EFT) heeft het over ‘TOB-ben’ om de emotionele ontvankelijkheid te bevorderen:
Toegankelijk zijn. Je laat je raken door de ander. Je kiest ervoor om je open te stellen voor de ander, ook als je je onzeker voelt. Je haakt niet af, maar je kiest ervoor beschikbaar te zijn. Je bent bereid om zonder te oordelen het contact te maken en te onderhouden. Sue spreekt over attunement.
Ontvankelijk zijn. De ander laten zien dat zijn of haar emoties je iets doen. Dat volgt uit je laten raken door de emoties van de ander om er voor de ander te zijn. Je geeft de ander ruimte die emoties er te láten zijn. Ook als die emoties heftig zijn en je dat moeilijk vindt. M.a.w. de ander mag er van je zijn zoals die is. Daarbij is het van belang dat je ook bewust bent van wat jij in dit contact nodig hebt. Bijvoorbeeld even pauze nemen als het je te veel wordt en dit te communiceren op een wijze, dat de ander merkt dat je ontvankelijk blijft en het bij jezelf houdt. Het gaat bij Sue met name over de hechtingsbehoeften en angsten. Ook ben je ontvankelijk voor het verhaal van de ander, die je tracht te ‘verstaan’, om te begrijpen wat de ander zo raakt, wat diens gedachten, gevoelens, lichamelijke gewaarwordingen zijn.
Betrokken zijn. Je laat elkaar in elkaars waarde en je betoont emotionele betrokkenheid door eventueel elkaar op een gepaste wijze aan te raken. Bij CMFT is dat mogelijk door handen vast te houden.

Wat beoogt verbinding?

Verbinding beoogt herstel aan te bieden. Door te ‘Tob-ben’ zorg je voor een gezonde basis voor de ander & de relatie. Je gedraagt je als een veilig persoon. Door de verbinding kunnen er gelukkig weer nieuwe neuronetwerken ontstaan waardoor iemand alsnog in de verbinding leert te ontvangen, waaraan het mogelijk ontbroken heeft. Of gewoon ontvangt wat hij of zij nodig heeft.

Wat doet het als er verbinding is en contrast met het gemis eraan? Echte verbinding heelt, voelt weldadig aan, is in de basis menselijk. Sluit je jezelf echter af, dan kun je niet meevoelen met de ander. Die zal je afstandelijkheid ook ervaren en dat doet zeer. Om in verbinding te kunnen blijven heb je het nodig bij jezelf te kunnen blijven.

One thought on “Verbinden”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *